SearchIn.click

טכנאי גז

טכנאי גז הם אנשי מקצוע מוסמכים בעלי ניסיון רב בטיפול בבעיות הקשורות לגז. הם עוברים תהליך הכשרה והסמכה קפדני על מנת להבטיח את בטיחות הלקוחות.

טכנאי גז מוסמך לטפל בכל מיני בעיות הקשורות לגז. הם יכולים להתקין, לתחזק ולתקן מכשירי גז, אביזרים וקווים. טכנאי מוסמך יכול גם לזהות מפגעים פוטנציאליים במערכת הגז בביתכם ולתקן אותם בהתאם.

גז 365

גז 365 - טכנאי גז מוסמך

גז 365 בבעלות אדיר רייבי, טכנאי גז מוסך מטעם משרד העבודה (מ.ר. 1160826) בעל ותק של 6 שנים בתחום הגז. גז 365 מספקים מגוון שירותים